Nyt forskningsprojektsamarbejde: Det urbane drama – konflikt og deltagelse i byudviklingen

Siden vores lille opråb dagen efter vedtagelsen af Lov om Lynetteholm, har vi arbejdet på at integrere vores mangeårige erfaringer med byudviklingens konfliktsager her i Praxis Cph. I den løbende sondering af samarbejdspartnere omkring Praxis Cph har vi, sammen med lektor Martin Severin Frandsen fra Roskilde Universitet, udviklet grundlaget for et projekt på tværs af forskning og praksis: Det urbane drama.

I projektet vil vi bringe fælles erfaringer med og viden om demokratiske arenaer i byudviklingen i spil i udviklingen af nye videnskabelige begreber og praktiske tiltag – en naturlig forlængelse af én af konklusionerne i forskningssamarbejdets første produkt, en nyligt offentliggjort artikel: At der i arbejdet med demokratiske arenaer ligger et implicit krav om at tage højde for og påvirke den demokratiske dialog i det bredere, offentlige domæne.

I et forskningsmæssigt perspektiv er det overordnede mål med samarbejdet, gennem udforskning af de seneste årtiers konfliktsager i den københavnske byudvikling, at udvikle et overordnet, teoretisk perspektiv på demokratisk deltagelse og konflikt som grundelementer i, hvad der kan karakteriseres som byudviklingens sociale drama.

Tjek-tjek:

Forskningsprojektbeskrivelsen i kort form

Forskningsprojektet på Roskilde Universitets hjemmeside

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close