Videnskabelige begreber

Vores videnskabelige koncepter er udviklet i tæt dialog med såvel erfaringerne fra de løbende projekter, som byboere, studerende og forskere samt indgående viden om en række fagdiscipliner. Disse koncepter er med andre ord, i kraft af deres udformning i henhold til en videnskabelig systematik og/eller filosofisk baggrund, begreber om aspekter ved det urbane fænomen eller metoder til dets udforskning.

Begreberne er selvfølgelig både redskaber i og omdrejningspunkter for vores forskellige, videnskabelige skrifter. De kan derfor findes dér, men vi vil også udfolde de centrale af vores begreber her (herunder vage rum, politisk urbanitet, det urbane, politisk-urban aktionsforskning og det urbane drama).

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close