Videnskabelige begreber

Vores videnskabelige koncepter er udviklet i tæt dialog med såvel erfaringerne fra de løbende projekter, som byboere, studerende og forskere samt indgående viden om en række fagdiscipliner. Disse koncepter er med andre ord, i kraft af deres udformning i henhold til en videnskabelig systematik og/eller filosofisk baggrund, begreber om aspekter ved det urbane fænomen eller metoder til dets udforskning.

Begreberne er selvfølgelig både redskaber i og omdrejningspunkter for vores forskellige, videnskabelige skrifter. De kan derfor findes dér, men vi vil også udfolde de centrale af vores begreber her (herunder vage rum, politisk urbanitet, det urbane og politisk-urban aktionsforskning).

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close