Urban dramaturgi

Den urbane samskabelses dramaturgiSupertankers arbejde med byudvikling og samskabelse er meget beslægtet med tidligere tiders aktivistisk kunst og mere nutidige, procesorienterede grupper af urbanister som Stalker og City Mine(d). Det er særligt rettet mod at skabe relationer og kultur for samskabelse og kan sammenfattes i en tilgang med tre momenter i, hvad der kan kaldes en urban dramaturgi. Den kombinerer æstetiske og videnskabelige discipliner med praktisk håndværk i lokale interventioner blandt byboere og udgøres af etnografiske møder, praktiske kollaborationer og demokratiske dialoger, der hver især udgør momenter i samskabelsen af byen som urbant værk.

Mens vores urbane dramaturgi er udfoldet i mange af vores projekter, fra få timer til flere års varighed, så er det særligt i det løbende arbejde i Charlottekvarteret i Hedehusene, at konceptet er kommet til udtryk. Vi har beskrevet det i artiklen “Samskabelse og lokalsamfundsudvikling – et urbant perspektiv”.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close