Laboratoriet i Strandgade

Supertanker-holdet ved åbningen i Strandgade
Supertanker-holdet ved åbningen i Strandgade

Netværkets eksperimenterende udgangspunkt, byudviklingslaboratoriet Supertanker, tog sine første, spæde barneskridt i slutningen af 2002 i kølvandet på en til tider lidet konstruktiv debat om Københavns havns fremtidige udvikling – helt specifikt som reaktion på et ‘dialogmøde’ om havnen arrangeret af Aktiv Havn i Christianskirken i november 2002.

‘Dialogen’ udviklede sig til en ulige kollage af monologer uden videre kontakt med eller lydhørhed over for hinanden. Et af de få konstruktive og fremadrettede bidrag til aftenens debat kom fra havnecaféen Luftkastellet og var en opfordring til, at vi skulle forsøge at skabe en alternativ platform, hvor havnens og byens udvikling kunne diskuteres uafhængigt af konventionelle kredse og fronter.

Folk fra Aktiv Havn, Luftkastellet og en del tilhørere mødtes efterfølgende én gang om ugen. Ideen var at finde frem til måder, hvorpå et mere livligt miljø i havnen kunne blive skabt med nye, gerne yngre aktører. Samtidig blev det klart, at det til dels skulle ske som en udfordring til Den Blå Plan, som kommunen ville lancere i løbet af forsommeren 2003. Denne fordring løb som en rød tråd gennem samtlige møder, den formelle stiftelse i marts 2003 og de temmelig medieeksponerede aktiviteter, Supertanker realiserede i lagerhallen i Strandgade fra åbningen den 20. juni 2003 frem til lukningen den 1. oktober 2004, hvor Luftkastellet holdt et brag af en afslutningsfest. Hal A og B blev revet ned i sommeren 2005.

Supertankers første år i Strandgade er dokumenteret i phd-afhandlingen Politisk Urbanitet – Projekter, planer, protester og Supertanker på Krøyers Plads. Find den i RUC’s gemmer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close