Videnskabelige værker

Supertanker var allerede fra sin undfangelse genstand for et forskningsprojekt, men udviklede sig herfra ret hurtigt til at være et subjekt for udforskning – det er den proces, der i akademiske kredse betegnes som ‘going native’. I årene, der er gået, har Supertanker således produceret en længere række artikler, kapitler, rapporter og bøger. De fleste af dem er blevet integreret som vidensproduktion i de akademiske maskiners regneark. Denne integration ændrer imidlertid ikke på det faktum, at skrifterne har hentet deres nerve i den faglige kultur, som har været under konstant udvikling i den sammentømrede gruppes årelange, urbane virke forskellige steder i København, Danmark og verden.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close