Historien

Supertanker er en gruppe af urbanister, der blev dannet i 2003 som reaktion på byomdannelsen i Københavns havn – og debatten herom. Siden da har gruppen arbejdet med at udforske og udvikle muligheder for social, kulturel og urban deltagelse med afsæt i urbanisme, relationel kunst og design, urban pædagogik, procesfacilitering og social innovation. Supertanker har igennem årene været med til at udvikle nye praksisformer inden for byplanlægning, borgerdeltagelse og lokalsamfundsudvikling og har i forbindelse hermed foretaget omfattende forskning og undervisning.

Supertanker har gennemgået flere metamorfoser siden starten som et græsrodspræget byudviklingslaboratorium. Rollen som konsulent blev meget hurtigt afprøvet sammen med afprøvningen af de mange forskellige metoder. Herudover har den akademiske rolle og kultur hele tiden været en følgesvend eller blind passager. Det har resulteret i en række akademiske publikationer samt bidraget til at udvikle uddannelsen Plan, By og Proces – foruden et helt urbant spor igennem basis- og overbygningsuddannelserne på Roskilde Universitet. Derudover har vi nu i over 10 år været meget aktive inden for det boligsociale arbejde i Charlottekvarteret, Hedehusene.

De forskellige roller har kastet et hav af erfaringer af sig, som det er værd, og måske lige frem en pligt, at samle op på. Hver især har rollerne muliggjort og umuliggjort en urban udfoldelse, som altså i varierende grad har svaret til vores faglige og kulturelle kernefornemmelse. Erfaringerne er løbende blevet formuleret i diverse skrifter og oplæg, men vil i en kommende fase, hvor vi krydser vores spor, blive samlet i et forsøg på at vise, hvad et virke i dagens Danmark gør ved netop vores form for faglighed.

For at bringe ånden fra vores erfaringer i det små med videre ind i forestillinger om noget større.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close