Artikel: Urban Drama: Power Mediation in Antagonistic Copenhagen

Første frugt af vores forskningssamarbejde med lektor Martin Severin Frandsen er en artikel med den for København så rammende titel “Urban drama: Power mediation in antagonistic Copenhagen”. Artiklen er udkommet i et særnummer af ‘open access’-tidsskriftet, Urban Planning, der beskæftiger sig med kunstneriske tilgange til samskabelse i byens udvikling.

Vores tilgang til temaet er udviklingen, anvendelsen og analysen af det iscenesættende retssagskoncept, Fri Proces!, som i årenes løb har bragt os i nærkontakt og infight med en række profilerede konfliktsager. I artiklen viser vi, på den ene side, hvorledes nogle af konceptets kerneelementer gør det effektivt til at håndtere disse konfliktspørgsmål. Samtidig understreger vi dog, på den anden side, at den slags formater ikke kan stå alene i håndteringen af magtspørgsmål i byudviklingen, men at der ligger et implicit krav i den slags selvudråbte, demokratiske arenaer om at tage højde for og påvirke den demokratiske dialog i det bredere, offentlige domæne.

Artiklen er frit tilgængelig her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close