Urban Task Force og toolkit i Sydhavnen

Efter nedrivningen af lagerhallen i Strandgade fandt det spirende Supertanker miljø atter sammen i et nyt netværksbaseret samarbejde med base i en tidligere traktorfabrik i Borgmester Christiansensgade i Sydhavnen.

Holdbillede Louisiana III
Supertankers Urban Task Force på inspirationstur med praktikanter og samarbejdspartnere i 2005

Supertankers Urban Task Force blev etableret i den nye base i slutningen af 2004 som organisatorisk ramme om projektet Mennesker Mødes i Sydhavnen, som var overskriften på arbejdet i og med Sydhavnen. Konkret blev temaet for de fleste aktiviteter koblingen mellem de nye byudviklingsområder Sluseholmen og Teglholmen og den eksisterende bydel Kgs. Enghave.

Udgangspunktet for Urban Task Force var en erfaring af, at der er et stort potentiale gemt i mødet mellem byens dynamik og byboernes personlige erfaringer, drømme og holdninger. Gennem lydhørhed og konstruktiv dialog over for mangfoldigheden i bylivet kan dettte potentiale aktiveres og byboerne kan gøres til medskabere af deres by.

Med nedrivningsplanerne for traktorfabrikken og Supertankers rømning af lokalerne i Sydhavnen blev Urban Task Force samtidig nedlagt som projektorganisation og det urbane udviklingsarbejde fortsatte bl.a. med baser på Roskilde Universitet, i Hedehusene samt i udvalgte, vage rum i København.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close