Det urbane drama: Kort forskningsprojektbeskrivelse

Projektet vil med afsæt i de seneste 50 års udvikling i København udforske den udviklede kultur for både konflikt og demokratisk deltagelse i byens udvikling. Fokus vil være at se på den historiske udvikling af disse to væsentlige urbane spørgsmål både hver især og i forbindelse med forsøg på at håndtere konfliktspørgsmål gennem deltagelsesprocesser. Projektet vil udvikle et overordnet, teoretisk perspektiv på deltagelse og konflikt som grundelementer i, hvad der kan karakteriseres som byudviklingens sociale drama.

Tjek-tjek:

Forskningsprojektet på Roskilde Universitets hjemmeside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close