Supertanker i Hedehusene

I samarbejde med Høje Taastrup Kommune og lokale, boligsociale aktører lykkedes det i 2007 at finansiere en boligsocial helhedsplan for Charlottekvarteret, Hedehusene. Supertanker har siden ledet arbejdet i projektet og har med vores urbane afsæt udviklet vores helt egen tilgang til det boligsociale i grænselandet mellem iværksætteri, networking, aktivisme og socialt arbejde.

Vi har formidlet de forgangne års arbejde i coffee table-bogen Urban Co-Creation 2640. De første år af arbejdet er dokumenteret videnskabeligt i ph.d.-afhandlingen Samskabelse som læreproces: en fortælling om et byudviklingslaboratorium og en boligsocial helhedsplan, mens de følgende års videre udfoldelse af den urbane dramaturgi er behandlet i bogbidraget Samskabelse og lokalsamfundsudvikling – et urbant perspektiv.

Siden sommeren 2020 har vi i et tomt butikslokale på Hovedgaden taget erfaringerne fra vores relationelle praksis i kvarteret med videre i en genopdagelse af vores urbane afsæt og spørgsmålet om den demokratiske balance mellem livet i og udviklingen af byen. Som et næste skridt vil vi herfra samle op på vores erfaringer fra diverse steder, positioner og tematikker gennem årene og med tiden komme med bud på en aktuel håndtering af tidens urbane spørgsmål.

IMG_5056

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close