Supertanker i Hedehusene

I samarbejde med Høje Taastrup Kommune og lokale, boligsociale aktører lykkedes det i 2007 at finansiere en boligsocial helhedsplan for Charlottekvarteret, Hedehusene. Supertanker har siden ledet arbejdet i projektet og har med vores urbane afsæt udviklet vores helt egen tilgang til det boligsociale i grænselandet mellem iværksætteri, networking, aktivisme og socialt arbejde.

Vi har formidlet de forgangne års arbejde i coffee table-bogen Urban Co-Creation 2640. De første år af arbejdet er dokumenteret videnskabeligt i ph.d.-afhandlingen Samskabelse som læreproces: en fortælling om et byudviklingslaboratorium og en boligsocial helhedsplan, mens de følgende års videre udfoldelse af den urbane dramaturgi er behandlet i bogbidraget Samskabelse og lokalsamfundsudvikling – et urbant perspektiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close