Projekter

Fra den første Maraton Workshop i den gamle lagerhal i Strandgade har vi udviklet og afviklet en lang række projekter udi alternative byrundture, idégenereringer, deltagelsesprocesser, større høringer, fordrejninger af vage rum, organisationsudviklingsseminarer, undervisningsforløb, forelæsninger, bykritiske læse- og skrivekredse, mock-up- og bottom-up-byggerier i det offentlige rum. Der er en del at liste op, så vi tager dem lige ét år ad gangen…

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close