Projekter

Fra den første Maraton Workshop i den gamle lagerhal i Strandgade har vi udviklet og afviklet en lang række projekter udi alternative byrundture, idégenereringer, deltagelsesprocesser, større høringer, fordrejninger af vage rum, organisationsudviklingsseminarer, undervisningsforløb, forelæsninger, bykritiske læse- og skrivekredse, mock-up- og bottom-up-byggerier i det offentlige rum. Der er en del at liste op, så vi tager dem lige ét år ad gangen…

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close