Supertanker gennem Roskilde Universitet

Siden starten af 00’erne har flere af supertænkerne været aktive i byrelaterede forsknings- og undervisningsmiljøer ved SamBas, HumTek, Geografi, Socialvidenskab, Performance design samt Plan, By og Proces og har herigennem været med til at sende flere årgange af tidens populære procesurbanister på gaden. Vi var med til at udvikle Plan, By og Proces fra de spæde tanker i 2006 over lanceringen i 2009 og videreudviklingen i de følgende år. Supertanker har særligt været med til at udvikle uddannelsens perspektiver på deltagelsesprocesser og lokalt forankrede forsknings- og undervisningsaktiviteter.

Under navnet ‘Laboratorium for eksperimentel urbanisme’ har Supertanker afholdt workshops og kurser på Hedehusene Station, Prags Boulevard 43, Bolsjefabrikken og i krypten under Gethsemane Kirke på Vesterbro. En tilbagevendende praksis hvert halve år har været afholdelsen af to-ugersworkshoppen ‘Urbant procesdesign’ på basisuddannelsen HumTek med udgivelsen af Den urbane grønspættebog som fast tradition. I dag er Supertanker særligt engageret i et progressivt miljø på Performance design.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close