En lille Grundlovserklæring

GRUNDLOVSDAG
Solen skinner, det er sommer. Og ud over at det er Fars dag og 36 år siden, at vi slog bjørnen i Idrætsparken, så er det 172 år siden, at vi fik erstattet enevælden med en mere demokratisk styreform; en styreform af folket for folket; en styreform, der sikrede de forfatningsmæssige rammer om magtens tredeling samt ikke mindst om borgeres ytrings-, trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed.

SUPERTANKERS ØJNE PÅ DE URBANE SPØRGSMÅL
Vi har i et par årtier – fra vores deltagelse omkring 00’ernes mini-megaprojekt på ‘Krøyers Plads’ over utallige afstikkere til tidens urbane spørgsmål på bl.a. Christiania, Sydhavnen, Refshaleøen, Nørrebro, Nordvest, Frederiksberg, Amager, Østerbro og Vesterbro til vores arbejde inden for diverse ghetto-pakker på den københavnske vestegn – fulgt med i, hvordan magtbalancen har været mellem

* på den ene side, de steder, hvor magtens tredeling, de folkevalgte og de økonomiske aktører har udfoldet sig og,
* på den anden side, de steder, hvor byboere under de borgerlige friheder har udfoldet sig i offentligheden.

Vi har fulgt med, når byens aktører hver især, høj som lav, har gjort en indsats for at udvikle vort bysamfund. Vi har med andre ord med egne øjne set, hvordan Københavns 𝗽𝗿𝗮𝘅𝗶𝘀 har udfoldet sig.PRAXIS
Praxis er os alle. Praxis er os alle som borgere og byboere. Praxis er vores tanker, udsagn og handlinger, når vi i fællesskab, over for og i dialog med hinanden, udtrykker os om vore ønsker for bysamfundets fremtidige udvikling. Praxis er os alle, der som følende og oplyste borgere træder offentligt frem og giver vore ønsker, meninger og argumenter til kende – og lytter til andres ønsker, meninger og argumenter.

PRAXIS I KØBENHAVN ANNO 2021 – EN MILEPÆL?
Udviklingen og afviklingen buldrer afsted i forskellige dele af det københavnske bysamfund. I de landlige yderområder ligger boomende sommerhusområder ved siden af bolig- og erhvervsområder under større eller mindre afvikling, mens man, jo nærmere man kommer det centrale København, mødes af et privat boligmarkeds hysteriske nedslag. Fra de lovgivende, udøvende og lokalt forvaltende forsamlinger er der, bare i foråret 2021, kommet en veritabel sværm af udspil, planer, (mega)projekter og love, der med stor magt aftegner mulighedsrummet både for bysamfundets udvikling – og for civilsamfundets, borgeres og byboeres deltagelse i den offentlige dialog om denne udvikling. Spørgsmålet er, om vi står ved en milepæl.

PRAXIS-CPH
For hvor stiller udviklingen den københavnske praxis? Hvor stiller det os hver især som følende og oplyste borgere i forhold til at træde offentligt frem og give vore ønsker, meninger og argumenter til kende; i forhold til at lytte og blive hørt, når vi i fællesskab diskuterer vort bysamfunds udvikling? Er det københavnske bysamfunds praxis forstummet og erstattet af ugennemsigtige, tekniske og økonomiske modeller, der agerer hinsides offentlighedens indflydelse? Hvor står vi som fagfolk, københavnere og borgere?

Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller os her på Grundlovsdag 2021 – og som vi i dette valgår, fra i dag af og de kommende måneder, med overskriften 𝗣𝗿𝗮𝘅𝗶𝘀-𝗖𝗽𝗵, projekterer ind i den københavnske offentlighed.

Lige nu, for i dag, vil vi lade spørgsmålene, og deres formulering omkring 𝗽𝗿𝗮𝘅𝗶𝘀, hænge i luften, mens vi sender en sommerlig tanke til både fædre, fodboldfans og fornuftige forfatningspionerer.


GLÆDELIG GRUNDLOVSDAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close