Praxis Cph

Supertanker har gennem årene virket som græsrodspræget byudviklingslaboratorium, tjenstvillige konsulenter, akademikere på bl.a. Roskilde Universitet samt projektledere i det boligsociale arbejde på Vestegnen. De forskellige roller i bysamfundet har kastet et hav af erfaringer af sig, som det er værd, og måske lige frem en pligt, at samle op på. Hver især har rollerne muliggjort og umuliggjort en urban udfoldelse, som altså i varierende grad har svaret til gruppens faglige og kulturelle kernefornemmelse.

Erfaringerne er løbende blevet formuleret i diverse skrifter og oplæg, men vil i en kommende fase, hvor gruppen krydser sine spor, indgå i en sonderende praksis med arbejdstitlen Praxis Cph, som skal vise, hvordan det ser ud, når erfaring og faglighed træder frem som sig selv i den offentlighed, hvor bysamfundets fremtid – fra den københavnske bykerne og ud – afklares og afgøres. Første skridt i sonderingen blev taget med en lille programerklæring Grundlovsdag 2021. Siden da er der med Roskilde Universitet etableret et forskningsprojektsamarbejde med titlen Det urbane drama – konflikt og deltagelse i byudviklingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close