Visuelle

Mens vi har famlet efter et ståsted midt imellem nutid og fremtid, DJØF og anarki, ressourcemøllen og prækariatet samt videnskaben, kunsten, filosofien og aktivismen, så har vi filet vores verdensopfattelse og procestilgang af med visuelle koncepter af stærkt varierende karakter og kvalitet. Alle har de dog indeholdt forskellige og ofte modsatrettede betydningslag, og dermed peget i retning væk fra den blinde famlen med de af samfundet overleverede mainstream-kategorier mod en mere selvbevidst eksperimenteren. Fat det, hvem der vil, men det giver mening for os!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close