Fri Proces!

Et koncept på jagt efter en organisatorisk form og samfundsmæssig mening

Supertanker har siden 2003 eksperimenteret med redskaber til dialog, netværksskabelse og idégenerering. Afsættet var debatten om byomdannelsen i Københavns havn, men siden rettede vi fokus mod urbane problemstillinger som Christiania, det ‘kreative’ og mangfoldige København, Krøyers Plads, Sydhavnen, urban og social innovation i Hedehusene, mm.

Fri Proces!Mellem paneldebat, retssag og workshop

Et af de stærkeste redskaber, vi foreløbig har udviklet er retssagsdebatten og workshoppen Fri Proces!  Kernen i redskabet er at kombinere elementer fra så forskellige arenaer som retssagen, paneldebatten, den kreative workshop og den uformelle event. Hver for sig har disse arenaer stærkt afgrænsede formål og styrker. I Fri proces! kombineres de, så der skabes:

  • Et højt rationelt og intuitivt vidensniveau
  • En både saglig og spændende dialog
  • Inspiration til og udvikling af nye idéer
  • Social atmosfære i en urban scenografi

Udviklet i forbindelse med den , som vi sammen med studenterorganisationen PlaNet arrangerede i 2004, er den skræddersyet til at håndtere højtprofilerede og (således) polariserede sager. I de følgende år anvendte vi konceptet til konferencer, møder og høringer om bl.a. kreativ (urban) byudvikling på Refshaleøen (Kroner og Kreativitet, 2005), mangfoldig byudvikling (Mangfoldige Nørrebro, 2006; Plads til forskel, Vesterbro, 2014), tværkulturel sameksistens (Co-Existence of Civilizations, 2006), kvarterløftevaluering (Byer for alle for retten, 2006), højhusstrategien i København (2007) og frivilligkulturen i almene boligområder (2008), grænselandet mellem aktivisme og overlevelse for fristeder (Frihed og friværdi, Bolsjefabrikken, 2012) samt undervisning i konflikt og byplanlægning på Roskilde Universitet (2010-).

Efter den første etableringsfase som ngo har Supertanker prøvet kræfter med by- og samfundsspørgsmål i vidt forskellige roller (projektmagere, forskere, eksperter, konsulenter). De mange erfaringer har vist os, at Fri Proces!-konceptet anvendes bedst i en ‘autonom’ kontekst, hvor dagsordenen for det enkelte arrangement samtidig peger mod overordnede dagsordener for byen (især afprøvet i 2004, 2005 og 2006, 2012 og 2014, men ellers, i rollen som konsulent, i ringere grad).

Eksperimenterende sparring med bysamfundet i Praxis Cph

Vi ønsker at skabe de nødvendige rammer, hvorunder Fri Proces! kan anvendes som en kritisk sparring til det politiske klima (i bred forstand: Medier, daglig debat, planlægning, osv.) i København og Danmark. Vi vil i forskellige samarbejdsformer eksperimentere med disse rammer i vores egen, lille opsamlingsenhed for praktiske og politiske erfaringer, Praxis Cph. Vi offentliggjorde en første, lille programerklæring for Praxis Cph på Grundlovsdag 2021 og har siden arbejdet videre med tankerne i en skitse til et kommende Københavner-tribunal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close