Retssagen: Sagens kerne

Paneldebat møder retssag

Den dialogiske og rationelle del af konceptet er baseret dels på paneldebatten, med dens mulighed for partsindlæg, dels på den vestlige civilisations mest udviklede arena for afprøvning af forskellige argumentationer: Retssagen, med dens saglige og polemiske styring.

Partsindlæggene sker som ‘vidners’ agiterende syn på en given sag (1). I den varme stol bliver ‘vidnerne’ siden krydsforhørt (2) af ‘advokater’ (trænede journalister), der over for tilhørerne, ‘juryen’, advokerer for hver deres vinkel (3). Efter en dramatisk ‘afsluttende procedure’ gives stafetten videre til ‘juryens’ kreative arbejde i den efterfølgende workshop (4 og 5).

Mere om Fri Proces!

En kort historie

Workshoppen: Fremad i fællesskab

Anvendeligheden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close