Anvendeligheden

Møder, konferencer og workshops

Fri Proces! er en blanding af dynamik og styring, der er som skabt til at behandle sager med meget engagement og vidt forskellige holdninger hos borgere, brugere, kollegaer eller fagfolk. Konceptet er derfor skræddersyet til at skabe møder, konferencer, workshops og længerevarende forløb, der skal:

  • give stemme til et bredt spektrum af perspektiver og afveje af alternative udviklingsscenarier: Formen i Fri Proces! muliggør med sin advokatfunktion at flere dagsordener holdes sagligt op imod hinanden;
  • håndtere udviklingsspørgsmål med udpræget oplevelse af magtskævhed: Opbygningen af Fri Proces!, herunder advokat-funktionen, gør det muligt for ellers svagt definerede sider af en sag at få en sammenhængende stemme i dialogen – en væsentlig basis for en holdbar debat;
  • håndtere eller skabe offentlig bevågenhed: Konceptets form muliggør en konstruktiv styring af sager med stor mediedækning og en bred kommunikation til borgere og brugere;
  • udvikle nye interne og eksterne samarbejdsrelationer i organisationer og omkring offentlige udviklingsspørgsmål: Den stærkt engagerende form er velegnet ikke blot til saglig udvikling, men også social forankring i større eller mindre organisationer eller befolkningsgrupper.

Inden for byudvikling, demokrati og politik indgår vi samarbejder om konceptets anvendelse i forskningsprojekter samt praktiske udviklingsprojekter. Uden for disse felter er det muligt at bringe konceptet i anvendelse på konsulentbasis.

Mere om Fri Proces!

En kort historie

Retssagen: Sagens kerne

Workshoppen: Fremad i fællesskab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close