En kort historie

Fri proces! – en kort historie

Kimen til Supertankers originale konferencekoncept lagdes med rækken af Åben Havn Workshops, men fandt for alvor sin form ved den Christiania-konference, vi arrangerede med studenterorganisationen PlaNet, da debatten om normaliseringen af Christiania var på sit højeste i 2004. Vi ønskede kort og godt at spide det negative og ukonstruktive debatklima ved at vise vejen frem ved et stort arrangement, der var både:

  • ærligt, mytedræbende, sagligt og dialogisk (dvs. der skulle kunne argumenteres og modargumenteres med gensidig respekt);
  • konstruktivt (det skulle være muligt at formulere nye dagsordner i løbet af arrangementet);
  • spændende (der skulle ikke være for meget tomgangssnak fra fodnotepolitiserende paneldebattører);
  • frigørende (hvis vi kunne skabe en parallel, legende situation, ville den gældende debats fastlåsende roller og rævekager måske blive lagt ved indgangen);
  • neutralt (arrangementet i sig selv skulle ikke have anden holdning end den, at deltagerne skulle følge de saglige, dialogiske, konstruktive osv. krav).

Ved et lille mirakel lykkedes det at skabe et socialt og vidensmæssigt meget givende weekendarrangement – eller måske var det ikke så mirakuløst igen. Sagen var jo, at det udviklede koncept faktisk var med til at gøre dagene så spændende. Ud fra devisen om, at “hvis man kan få tilhængere og modstandere af Christiania til at mødes konstruktivt, så kan man få alle til at mødes”, har vi siden arbejdet videre på Fri Proces! som et værktøj, der både giver en retorisk og vidensmæssig indsprøjtning og metodisk kan formidle skarpt definerede modsætninger i en konstruktiv, frigørende og fremadrettet atmosfære.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close