Jan Lilliendahl Larsen

English

Chefideologen Urbanist

Kontakt: jan at praxis-cph.dk

Ledende medlem af Supertanker siden 2003. Har omfattende erfaring med akademisk undervisning og forskning samt lokalsamfundsarbejde, visions- og deltagelsesprocesser i såvel almennyttige boligområder, forladte industriområder og bymidter. Har i denne forbindelse udforsket og udviklet mulighederne for demokratisk deltagelse i brudfladen mellem byens liv, kultur, politik og udvikling. Har deltaget i udviklingen af uddannelsen Plan, By og Proces, Roskilde Universitet.

Har dokumenteret sit arbejde i ph.d.-afhandlingen Politisk urbanitet fra 2008 og  i artiklerne “Situationens urbanisme” (med Martin Frandsen og Supertanker, 2014, om nye tendenser til deltagelse i byens liv og udvikling i København og udlandet), “Lefebvrean vaguenesses” (2014, om de byteoretiske og filosofiske implikationer i de nye, politisk-kulturelle tendenser i byen), “Samskabelse og lokalsamfundsarbejde: Et urbant perspektiv” (2017, om de praktiske og teoretiske facetter af vores urbane dramaturgi i Charlottekvarteret) og, senest, “Critique, creativity and the co-optation of the urban” (2018, om byens og forskellige byfagligheders udvikling i København gennem en årrække – med afsæt i vores erfaringer og i Lefebvres tanker).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close