Forskønnelsens København

Billede 2I anledning af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses 125 års jubilæum udgav de d. 12. maj Forskønnelsens Kort over København 2010. Med slet skjult reference til en meget udbredt kortbog indeholder udgivelsen en række kommenterede opslag, forfattet af personer eller organisationer, der tidligere har givet deres mening om hovedstadens udvikling til kende.

Forskønnelsens eget bidrag

De nysgerrige kan fange sig et kig på Forskønnelsens eget bidrag til kortbogen. Det indeholder bl.a. fokus på debatkulturen, den kulturelle diversitet og den urbane æstetisering. En spændende drejning hos den ældre dame på 125 år. Det bliver spændende at se, hvordan de temaer ser ud i samspil med byens etablerede aktører eller i forhold til den urbane muld, der jo bl.a. har vist sit ansigt i Get Lost.

Supertankers bidrag
Supertanker er til jubilæumsbogen nedkommet med et opslag om de ‘Urbane potentialer på Amager’. Med så få autoriserede referencer til den københavnske virkelighed som muligt, har vi ud fra devisen ‘better vague than wrong’ forsøgt at nedfælde nogle af vores tanker om en urbanisering af hovedstaden efter vores hoveder.

Tankerne kredser om de mange vage rum på Amager og en urban udfoldelse af deres potentialer, som København allerede har set eksempler på i B&W-hallerne og omkring Luftkastellet på Christianshavn samt på Refshalevej og i Siljangade, der i dag i høj grad ligger brak. Det store spørgsmål er, om der i København med tiden vil blive udviklet en endnu mere udfoldet urban kultur, som den viser sig i eksperimenter i Montreal, Helsinki, Bruxelles og andre byer præget af en positiv vekselvirkning mellem mulighedsrum og skaberkultur.

Download vores bidrag her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close