Get Lost

Supertanker hjalp i maj og juni 2008 DAC med at få sat kød, blod og engagement på deres formidling af den situationistiske kanon. Sammen med andre forhærdede urbanister deltog vi i projektet Get Lost, der med egne ord ville “vise nye veje og muligheder for en by, der kan og vil rumme alle”. Fine ord der ytres fra rigtig mange kanter nærmest hele tiden. Med det kuld ‘pionerer’ og andre deltagere, Get Lost-projektet samlede, så lød ordene imidlertid ikke så hule endda!

Urban Battles

Åbningsarrangementet blev afholdt fredag den 16. maj på Otto Krabbes Plads. Dagen efter at Bureau Detours havde fernisering på deres facadevirale intervention på DAC i Strandgade 27. Den 20. maj slog Supertanker så  DAC’s døre op til vores første debatevent i bidraget Urban Battles: ‘Byens stærke og svage stemmer’ med deltagelse af Jan Sonnergaard (Radioator) og Jonas T. Bengtsson (Submarino). Den 3. juni fulgte vi op med ‘Byens sublime stemmer’  med Søren Ulrik Thomsen og Jørgen Leth som oplægsholdere.

Årsmøde i Den urbane republik

Den 14. juni lokkede Supertanker så med gratis mad for at få københavnerne med på en flugt ind i og debat om byens positive tomrum – orkestreret som det sagnomspundne årsmøde i Den urbane republik, dvs. de byboere der samlet under mottoet “vi er alle urbanister!” år ud og år ind gør deres for at sætte præg på byens vage tomrum.

Fra DAC til Bolsjefabrikken

Nogle af de stemmer, der sætter deres præg på byens små og oversete sprækker, guidede på en alternativ sightseeing med afgang fra DAC rundt i nogle af byens sprækker som de ser ud fra deres perspektiv. Senere bød de ind til debat om de kampe om overlevelse, anerkendelse, selvrealisering og økonomisk optimering, der udspiller netop de steder, hvor byens fremtid først viser sit ansigt: De positive tomrum. Halmballer udgjorde en del af scenografien på Bolsjefabrikken, Glentevej 8 i Nordvest, hvor debatten langsomt gled over i neo-passiar i festligt lag med byens øvrige urbanister.

Get Lost – Atlas over det (u)mulige København

Som opfølgning på Get Lost-projektet har DAC udgivet en bog med bidrag både fra selve projektet og nye tekster, kort og visualiseringer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close