Om Supertanker

Supertanker blev dannet i 2003 som reaktion på byomdannelsen i Københavns havn – og debatten herom. Siden da har Supertanker været med til at udvikle nye praksisformer inden for byplanlægning, borgerdeltagelse og lokalsamfundsudvikling og har i forbindelse hermed foretaget omfattende forskning og undervisning. Ud over en række akademiske publikationer har Supertanker således været med til at udvikle uddannelsen Plan, By og Proces – foruden et helt urbant spor igennem basis- og overbygningsuddannelserne på Roskilde Universitet. Netop nu er Supertanker ved at etablere sig som en betydelig aktør i et forberende arbejde til videreudviklingen af det boligsociale arbejde i samarbejde med udvalgte boligorganisationer og fonde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close