Tidligere kaptajner og styrmænd

Erik Skibsted Hey, chefiværksammensætteren

Claus Chabert Lund, sømanden

David Stray Jørgensen, chefjuristen

Per Schandorff, chefkulturformidleren

Camilla Lærke Mors, chefredaktøren

Jakob Kjøller, husbådskaptajnen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close